Docs

View the Project on GitHub RF-Regi/Docs

Dokumenter RF-Regi ønsker å ha under versjonskontroll

Siden inneholder vedtekter og Generalforsamlingens innkallelse

*Innkalling til generalforsamlingen vår 19
*Vedtekter/lover